<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=94228&amp;fmt=gif">

OneStream Broszura Ogólna

Jednolita platforma do Konsolidacji, Raportowania, Planowania, Zarządzania Jakością Danych i Analityki

Broszura OneStream

Ile produktów, modułów lub aplikacji jest wymaganych, aby prawidłowo prezentować bieżący status przedsiębiorstwa/korporacji (CPM)? OneStream odpowiada - jedna.

Pobierz broszurę poglądową, aby dowiedzieć się, w jaki sposób platforma OneStream XF SmartCPM ™ ujednolica i upraszcza konsolidację finansową, planowanie, raportowanie, analizy oraz poprawia jakość danych finansowych w organizacjach.

There is no substitute for having one application that can share and extend dimensions to deliver multiple solutions without the technical complexity of having to install, implement, maintain, learn and upgrade multiple products, applications or modules. The fact that we were able to deliver a world-class budgeting solution – from design kick-off to go-live, in two months says a lot about how agile and scalable this system is. Erik Hokanson | Accounting Manager | Johnson Outdoors

Johnson Outdoors Unifies Consolidation, Reporting, Budgeting and Forecasting in OneStream

Learn how Johnson Outdoors implemented OneStream to unify and align their financial reporting, budgeting, and forecasting for both corporate and business unit operations. Read the Case Study
johnson-outdoors-case-study-hero