<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=94228&amp;fmt=gif">

Oplossing: Voorspellende analyse 123

Voorspellende analyse 123

Als strategische business partner helpt u bij het ontwikkelen en delen van inzichten om Sales, Marketing, Supply Chain en andere business partners beter geïnformeerde beslissingen te laten nemen. Momenteel zetten minder dan 20% van de finance teams. Predictive Analysis in volgens Dresner Advisory's Wisdom of Crowds® Market Study 2019. Waarom? Omdat financiële teams simpelweg niet over de tools, kennis of tijd beschikken om geavanceerde analyses in de dagelijkse processen te integreren.

Bent op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om de "waarom" Vragen te stellen?

  • Kan je potentiele Forecast Bias identificeren in het bottoms-up operational planning proces?
  • Maken jouw business partners in Finance, Sales en Operations gebruik van Analytics als onderdeel van hun planningsprocessen?
  • Maakt jouw Finance team gebruik van verschillende tools en producten voor Analyse en Predictive Analytics na het planning proces?

Download onze Solution Brief om te leren hoe uw team gebruik kan maken van Predictive Analytics van OneStream.