<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=94228&amp;fmt=gif">

3 Stappen naar Rijvaardigheid in Planning, Budgettering en Prognose

Wendbaarheid is de sleutel om in te spelen op kansen en risico's

Het stimuleren van de wendbaarheid in financiële planning, budgettering en prognoses is van cruciaal belang voor de huidige vooruitstrevende bedrijven. Door het genereren van geavanceerde prognoses kan uw financiële organisatie zich richten op initiatieven die zinvolle innovatie stimuleren.
 
CFO's en financiële leiders moeten beschikken over nauwkeurige informatieve gehele onderneming om snelle informatieve beslissingen te kunnen nemen die de bedrijfsprestaties stimuleren.
 
Download deze Solution Briefing om de 3 belangrijkste stappen voor wendbaarheid te leren kennen:
 
  •  Beschikt uw financiële team over de juiste middelen om zich effectief te richten op strategische prioriteiten in de hele organisatie?
  •  Kunt u plannen op het niveau van de klant, het volume of de eenheidsprijs en de impact daarvan dynamisch doorzien in uw jaarrekening?
  •  Is uw organisatie in staat de beschikbare tijd voor analyse, scenariomodellering, besluitvorming en andere activiteiten met toegevoegde waarde te maximaliseren?
Bekijk de oplossings voor meer informatie.

With AFL’s rapid growth, we recognized the need for a CPM solution that could effectively handle our complex environment while also offering us the ability to adapt to changes. The consolidation process that took hours in our previous system now takes only minutes with OneStream XF. In addition, OneStream offers full budgeting and forecasting capabilities along with superior cash flow reporting and a solution for account reconciliations that replaced our previous account reconciliation solution. The Guided Workflows provide simple end user steps that allow us to focus on results instead of mechanics. Pam Brady | Global Financial Business Analyst | AFL

AFL Replaces Hyperion – Unifies Consolidation, Planning and Account Recs With OneStream XF Cloud

Learn how AFL replaced Hyperion Financial Management and Excel spreadsheets with OneStream, then replaced Blackline with the OneStream Account Reconciliations solution from the XF MarketPlace. Learn More
aaa-life-insurance-company-case-study-hero